در آموزش های قبلی برای مدیریت سطح دسترسی از rbac  استفاده کردیم .

rbac متد هایی داره که بسیار مفید و پرکاربرد هست.

در زیر به چند مورد از آن ها را اشاره می کنیم:

  1. \Yii::$app->authManager->getRolesByUser(Yii::$app->user->id)
    1. تمامی نقش های کاربر را همراه با جزئیات نمایش می دهد
  2. \Yii::$app->authManager->getPermissionsByUser($user_id)
    1. تمامی مجوز های یک کاربر را نمایش می دهد
  3. Yii::$app->user->can(‘role or permission’)
    1. همانطور که قبلا گفتیم: مشخص میکند که آیا کاربر به نقش یا مجوز نوشته شده دسترسی دارد یا خیر .نتیجه true or false

آموزش فریم ورک Yii منبع : آموزش فریم ورک Yii |rbac و دسترسی به متدهای کاربردی
برچسب ها : کاربر ,user