مبحث امروز که در سایت GoYii به آن می پردازیم توابع مربوط به کلاس ها می باشد .

class GoYii {
public $name = "GoYii";
public function displayName() {
echo $this->name;
}
}

توابع مرتبط با کلاس ها 
تابع زیر برای بررسی کلاس هایی که قبلا ایجاد شده اند به کار میرود
به این معنی که آیا کلاس وجود دارد یا نه
class_exists(“GoYii”)
خروجی
true or 1
در صورتی که وجود نداشته باشد خالی بر میگرداند
/* * ******************************** */
تابع بعدی نمایش کلاس های لود شده را نمایش میدهد.
کلیه ی کلاس ها را در قالب یک آرایه نمایش می دهد
get_declared_classes()
بررسی وجود پروپرتی یا متد در کلاس
در صورت وجود فقط true بر میگرداند

method_exists('GoYii', 'displayName')
property_exists('GoYii', 'name')

لیست کامل توابع مربوط به کلاس را می توانید در سایت اصلی ببینید. اینجا


آموزش فریم ورک Yii منبع : آموزش فریم ورک Yii |classInformation
برچسب ها : کلاس ,وجود ,goyii ,نمایش ,name ,exists ,exists goyii ,توابع مربوط