برنامه نویسی شی گرا php 
خوب برای حل کردن( مشکل قبلی) از متد های جادویی استفاده میکنیم
یکی ازین مجیک متد ها کارش اینه که گت و سترا به صورت اتومات انجام میده
خوب اونا
__set()
__get()
هستن
مثال:

class Student {
private $properties = array();
function __get($property) {
return $this->properties[$property];
}
function __set($property, $value) {
$this->properties[$property] = "AutoSet {$property} as: " . $value;
}
}
$st = new Student();
$st->name = "Afif";
$st->roll = 16;
echo $st->name ;
echo $st->roll;

ویرایش


آموزش فریم ورک Yii منبع : آموزش فریم ورک Yii |مجیک متد MagicMethods برنامه نویسی شی گرایی
برچسب ها : property ,properties ,properties property ,this properties ,برنامه نویسی ,this properties property