اکسسور متد AccessorMethods
متد های ساده ای هستن که امکان گت یا ست کردن مقدار توی هر کلاسی را فراهم میکنه.
بهترین راه برای دسترسی به پروپرتی های یک کلاس , بدون دسترسیه مستقیم به اون متد ها, همین اکسسور متد ها هستند.
اککسور متد ها دو نوع دارند.
گتتر getter = خواندن مقادیر از پروپرتی های یک کلاس
ستتر setter = ست کردن مقدار برای پروپرتی های یک کلاس
قوانین نوشتن اککسور
برای مقدار دهی و مقدار خوانی باید در ابتدای متد از set or get استفاده کرد و بعد با حرف بزرگ شروع کرد
نکته ی مهم
برای دسترسی به پروپرتی ها استفاده میشود

برای استفاده از ستتر و گتتر پروپرتی ها پرایویت هستند

class Student {
private $name;
private $roll;
public function setName($name) { // ستتر
$this->name = $name;
}
public function setRoll($roll) {
$this->roll = $roll;
}
public function getName() { // گتتر
return $this->name;
}
public function getRoll() {
return $this->roll;
}
}

این روش خوبه اما نه برای تعداد زیاد.
فرض کنین صد پروپرتی داریم
اگر بخوایم برای همشون ازین روش استفاده کنیم باید صد گتتر و صد ستتر استفاده کنیم
برای یادگیری این موضوع به مبحث بعدی توجه کنین


آموزش فریم ورک Yii منبع : آموزش فریم ورک Yii |اکسسور متد AccessorMethods برنامه نویسی شی گرایی
برچسب ها : پروپرتی ,roll ,name ,استفاده ,this ,function ,}public function ,this roll ,name }public ,this name ,name }public function